Archive by category ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ …

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Page 1 of 512345