ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

Download (PDF, 3.46MB)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top