สมัครออนไลน์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (โดยวิธีรับตรงกรณีพิเศษ)

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (โดยวิธีรับตรงกรณีพิเศษ)

Download เอกสารประกาศ

ระบบสมัครออนไลน์

 

 

 

One Reply to “สมัครออนไลน์บุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ (โดยวิธีรับตรงกรณีพิเศษ)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top