การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 (โดยวิธีรับตรง)

 

Download เอกสารประกาศและกำหนดการ

One Reply to “การรับบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2559 (โดยวิธีรับตรง)”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

scroll to top