โครงการ ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556

โครงการ ภาพถ่ายแห่งแผ่นดิน ประจำปี 2556
การประกวดภาพถ่ายทั่วประเทศ ชิงถ้วยพระราชทาน ครั้งที่ 26
ภายใต้แนวคิด “มุมมองที่สร้างสรรค์”
รายละเอียด www.rpst.or.th/PhotoKingdom