อบรมเชิงปฏิบัติการ ในหัวข้อ “ศิลปะบำบัด”

ระหว่างวันที่ 23 – 25 กรกฎาคม 2557  ณ ห้องประชุมมอดินแดง อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ อบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้  โดยมีรายละเอียดตามไฟล์ที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการ ศิลปะบำบัด 57

ศิลปะบำบัด LCD