อบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ eLearning KKU

03IMG_3624e 04IMG_3619e

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้จัดอบรมเชิงปฏบัติการ เรื่อง การใช้งานระบบ eLearning KKU  สำหรับคณาจารย์ คณะพยาบาลศาสตร์ เพื่ออำนวนความสะดวกให้แก่อาจารย์และนักศึกษาในด้านการเรียนการสอน และต้องการให้อาจารย์ผู้สอนได้นำไปใช้จริง โดยมีวิทยากรจาก สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้แก่ นายระบิล ภักดีผล ตำแหน่งนักสารสนเทศ และหัวหน้า กลุ่มภารกิจ e-Learning, นายสามารถ สิงห์มา ตำแหน่งนักออกแบบคอมพิวเตอร์ และนายชัชวาลย์ คำสวาท ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ทั้งนี้ได้จัดการอบรมขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 กรกฎาคม 2557 ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ที่ผ่านมา

05IMG_3626e