สมัครโครงการติวน้องพู่กันแพทย์ครั้งที่ 6

สมัครโครงการติวน้องพู่กันแพทย์ครั้งที่ 6 Medical education technology faculty of medicine Khonkaen University
สาขาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

เอกสารดาวน์โหลด

1. รายละเอียดในการสมัครติว
2. กำหนดการติว
3. ใบขออนุญาตผู้ปกครอง
4. แผนที่การเดินทาง