รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ (รับตรงกรณีพิเศษ ปีการศึกษา 2556)

ผู้ที่สอบผ่านข้อเขียนเข้าสอบสัมภาษณ์ ให้เตรียมเอกสารหลักฐานบัตรผู้เข้าสอบมาให้พร้อม

ตารางสอบสัมภาษณ์

วันที่ 28 มีนาคม 2556
ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00น.
ลำดับที่ 1-10 สอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ
ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
ลำดับที่ 11-20 สอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ

วันที่ 29 มีนาคม 2556
ภาคเช้า เวลา 09.00-12.00น.
ลำดับที่ 21-30 สอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ
ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.00น.
ลำดับที่ 31-41 สอบเรียงตามลำดับเลขที่นั่งสอบ

ผลการสอบข้อเขียน