รับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิตฯ ประจำปีการศึกษา 2558

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น มีความประสงค์ จะรับสมัครบุคคลเพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2558

Download เอกสารประกาศ