ประกาศเลื่อนรับสมัครสอบเวชนิทัศน์

เนื่องจากติดวันหยุดยาวช่วงสงกรานต์ ทางสาขาจึงยืดเวลาให้นักเรียนได้สามารถสมัครและโอนเงินได้จนถึงวันที่ 26 เมษายน 2560

ลิ้งสมัครออนไลน์