ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต
สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

Download (PDF, 1.58MB)