ประกาศรายชื่อนักศึกษามีสิทธิเข้าพักหอนักศึกษาแพทย์ปี่ 3 ประจำปีการศึกษา 2558

ด้วยฝ่ายพัฒนานักศึกษา ได้เปิดรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าพักอาศัยที่หอพักนักศึกษาแพทย์ที่ 3 จึงใคร่ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่มีสิทธิเข้าพักตามรายละเอียด

Download (PDF, 1.08MB)