ประกวดหนังสั้น หัวข้อ“สถาบันวัคซีนแห่งชาติ

ประกาศสถาบันวัคซีนแห่งชาติ(องค์ การมหาชน) เรื่อง การประกวดหนังสั้น หัวข้อ“สถาบันวัคซีนแห่งชาติ กับการพึ่งตนเองและความมั่นคงด้านวัคซีนของชาติ เพื่อสุขภาพที่ ยั่งยืนของคนไทย

Download (PDF, 120KB)