ตารางเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น

ตารางเรียน ปีการศึกษา 2558 ภาคการศึกษาต้น ชั้นปีที่ 1-4 หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ (เวชนิทัศน์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น

Download (PDF, 66KB)