ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ “ศิลปกรรมบำบัด: การดูแลผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่”

ศิลปะบำบัด 2 (1)

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ขอเชิญ แพทย์ พยาบาล และผู้สนใจเข้าอบรมเชิงปฏิบัติการ

“ศิลปกรรมบำบัด: การดูแลผู้ป่วยเด็ก และผู้ใหญ่” 

วิทยากรบรรยายและสาธิตโดย
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เลิศศิริร์ บวรกิตติ มาสเตอร์ ดีกรี จากประเทศออสเตรีย

ระหว่างวันที่ 24-26 มิถุนายน 2558
ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
สนใจติดต่อเบอร์โทร.043-36-3162
เบอร์โทรที่สามารถติดต่อกลับ นางสาวพรทิพย์ ม่วงนิล 0872170543

>>> ดาวน์โหลด แบบฟอร์มลงทะเบียน

กำหนดการ

Download (DOC, 36KB)