ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้ เรื่อง การสร้างเอฟเฟคให้กับงานวิดีโอและการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปแนวใหม่

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสื่อการศึกษาเพื่อการเรียนรู้

การสร้างเอฟเฟคให้กับงานวิดีโอและการสร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปแนวใหม่

ระหว่างวันที่ 22-24 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน
อาคารศูนย์สารสนเทศ (ห้องสมุด) ชั้น 7

ดาวน์โหลดเอกสาร

      คลิก ….. สมัครเข้าร่วมอบรม

 

กำหนดการ

Download (PDF, 461KB)

 

การลงทะเบียน
ค่าลงทะเบียน  2,500 บาท
โอนเงินเข้าบัญชีออมทรัพย์  ธนาคารไทยพาณิชย์
สาขา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40002
ชื่อบัญชี นางสาวพรทิพย์  ม่วงนิล   เลขที่บัญชี  551-433438-1 ประเภท ฝากออมทรัพย์
หมดเขตการลงทะเบียน  วันที่  13 กรกฎาคม 2558

หมายเหตุ
สามารถเบิกจ่ายได้จากสังกัดและไม่ถือว่าเป็นวันลา

กรุณาแนบหลักฐานการโอนเงิน มาที่
E-mail: pornmu@kku.ac.th พร้อมชื่อและเบอร์ติดต่อกลับ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โทร. 043-363162/ มือถือ.094-4949495 (อ.ดร.ศุภฤกษ์  โพธิไพรัตนา) หรือ 087-2170543 (น.ส.พรทิพย์  ม่วงนิล)