ขอเชิญรับฟังบรรยายพิเศษ Smart Learning Smart Learners

np24

สำนักนวัตกรรมการเรียนการสอน ฝ่ายวิชาการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา นักเรียนและผู้ปกครอง สถาบันการศึกษาในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เข้ารับฟังการบรรยพิเศษ เรื่อง Smart Learning, Smart Learners โดย เด็กชายธนัช เปลวเทียนยิ่งทวี และครอบครัว ในวันที 29 กรกฎาคม 2557 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องสัมมนา 1 ตึกเพียรวิจิตร ชั้น 9 ตึกเพียรวิจิตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อเปิดโลกทัศน์แห่งการเรียนรู้สู่ศตวรรษที่ 21 โดยจะเล่าถึงแนวคิดและวิธีการจัดการเรียนรู้ในรูปแบบของแฟมิลี่ อคาเดมี ที่มีความเฉพาะเจาะจงตรงตามศักยภาพผู้เรียน เปิดกว้างให้เรียนรู้ได้ทั้งในแนวกว้างและแนวลึก อย่าางไร้ขีดจำกัด เป็ฯการเรียนรู้ที่เป็นทั้งผู้เรียนและผู้สอนในคนเดียวกัน

ท่านที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมได้ที่
https://etraining.kku.ac.th/views_gather_userreg.php?id=247