ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฯ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย มีสิทธ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกาย มีสิทธ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

รายชื่อผู้ผ่านการตรวจร่างกายมีสิทธ์เข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์และมีสิทธิ์เข้ารับการตรวจร่างกายเพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ และมีสิทธิ์เข้าตรวจร่างกาย เพื่อเข้าศึกษา หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ …

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านข้อเขียน และมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์

ประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านข้อเขียนและมีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์ …


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรฯ

e-Learning

e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเดียวกับสำนักทะเบียนและประมวลผลฯ…
e-Learning KKU

Software KKU

แหล่งรวบรวม Software ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกซื้อ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดตั้งได้ฟรี …

Software KKU

Thaigraph

แหล่งเรียนรู้สำหรับนักออกแบบกราฟฟิก เบื้องต้นจนถึงระดับสูง มีหลากหลายการใช้เครื่องมือต่างๆในการออกแบบ…

Thaigraph

ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลเกรด ตลอดจนถึงการประเมินการสอนแต่ละรายวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ระบบลงทะเบียน

บทความและข่าว ไอที เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา

ไอที เทคโนโลยี และนวัตกรรม