ข่าวประชาสัมพันธ์ หลักสูตรฯ

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชนิทัศน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น ปีการศึกษา 2561

สามารถ Download รายละเอียดตาม Link นี้ ช่องทางเพิ่มเติมได้ท่ี่ FB:หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเวชนิทัศน์

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ครั้งที่ 7 ตอน Tribe Wars

เปิดรับสมัครแล้ว โครงการค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ครั้งที่ 7 ตอน Tribe Wars

โครงการค่ายแนะแนวน้องพู่กันแพทย์ครั้งที่ 7 ตอน Tribe Wars ดาวน์โหลดเอกสารใบสมัคร คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดเอกสารกำหนดการ

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

กำหนดการรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

  รอบที่ รายการ จำนวนรับ วันรับสมัคร วันประกาศผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ วันสอบสัมภาษณ์ วัน Clearing Hourse วันประกาศผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันรายงานตัวเข้าศึกษา 1 Portfolio (กำหนดการทุกคณะ) 1,456 2-12 ต.ค. 2560 14 พ.ย. 2560 21-26 พ.ย. 2560 15-19 ธ.ค. 2560 22 ธ.ค. 2560 3-8 ม.ค. 2561   - Portfolio (เฉพาะแพทยศาสตร์) 2 โควตาภาคอีสาน 3,871 11-24 ม.ค. 2561 23 เม.ย. 2561 26-27 …


สิ่งที่น่าสนใจ

ปฏิทินกิจกรรมหลักสูตรฯ

e-Learning

e-Learning มหาวิทยาลัยขอนแก่น นักศึกษาสามารถเข้าเรียนได้ทุกที่ทุกเวลา โดยใช้รหัสนักศึกษาและรหัสผ่านเดียวกับสำนักทะเบียนและประมวลผลฯ…
e-Learning KKU

Software KKU

แหล่งรวบรวม Software ถูกต้องตามกฎหมายที่ถูกซื้อ นักศึกษา อาจารย์และเจ้าหน้าที่ภายในมหาวิทยาลัย สามารถติดตั้งได้ฟรี …

Software KKU

Thaigraph

แหล่งเรียนรู้สำหรับนักออกแบบกราฟฟิก เบื้องต้นจนถึงระดับสูง มีหลากหลายการใช้เครื่องมือต่างๆในการออกแบบ…

Thaigraph

ระบบลงทะเบียน

ระบบลงทะเบียนเรียน ตรวจสอบผลเกรด ตลอดจนถึงการประเมินการสอนแต่ละรายวิชา ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น …

ระบบลงทะเบียน

บทความและข่าว ไอที เทคโนโลยี นวัตกรรม และการศึกษา

ไอที เทคโนโลยี และนวัตกรรม